Reproductierecht


Het reproductierecht heeft betrekking op het verveelvoudigen of laten verveelvoudigen van materiële of tastbare exemplaren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het fotokopiëren van een werk, het op een drager vastleggen van een film, een afbeelding van een beeldhouwwerk of schilderij in een catalogus of op een postkaart, affiche, het downloaden van een werk van het internet, het opnemen op video van een televisieprogramma, enzovoorts. Het gaat hier dus niet over privé-uitvoeringen in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten.

Onder het reproductierecht valt ook de tijdelijke reproductie, bv. reproducties die zich binnen computers, netwerken of andere apparatuur kunnen voordoen.

Het adaptatierecht en het vertalingsrecht vormen eveneens een subcategorie van het reproductierecht. Om een bestaand werk aan te passen of bv. in te lassen in een collage, heeft men de toestemming nodig van de auteur.

Hierbij zullen ook de morele rechten van de auteur steeds moeten worden gerespecteerd.

Vallen ook onder het reproductierecht: het verhuur- en leenrecht en het distributierecht.

In 1994 werd een wet opgesteld die bepaalt dat alleen de auteur van een letterkundig werk of een kunstwerk het recht heeft om het werk op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. Als deze auteur (of zijn erfgenamen) aangesloten is bij een auteursvereniging, dan hebt u in België een toestemming nodig van Sabam.

        Aanvraag tot toelating en algemene voorwaarden visuele kunsten

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor toestemming zijn meestal de volgende:
  • Eerbiediging van de integriteit van het werk;
  • Vermelding van de naam van de auteur, de titel van het werk en "© Sabam Belgium 2016" onderaan elke reproductie;
  • Indiening van twee bewijsexemplaren van de uitgave bij Sabam;
  • Betaling van de reproductierechten. Meer informatie over het tarief vindt u hieronder terug.

(Bron: Sabam en Cultuurloket)