Mr. drs. Antoon Ott (1972), studeerde kunstgeschiedenis en rechten in Leiden. Hij richtte in 2003 Bureau Artilaw op, dat bijvoorbeeld overheden, stichtingen, musea, vermogensfondsen en particulieren adviseert op het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Ott is onder andere gespecialiseerd in het terrein van de handel in kunst en antiek en vanuit die hoedanigheid juridisch adviseur voor FEAGA. Hij vervult diverse bestuursfuncties in de cultuursector. Publiceert regelmatig over kunst en cultuur en werkt via het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen aan een promotieonderzoek over een befaamde Nederlandse kunstverzamelaar, dat moet uitmonden in een biografie.