Hendrik Vanhees is professor aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Hij doceert aan verschillende faculteiten van deze universiteiten het recht van de intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, …).

Na zijn studies rechten aan de UAntwerpen, doctoreerde hij in 1993 aan deze instelling met een proefschrift over auteurscontracten.

Hij schreef heel wat boeken en artikelen, in binnen- en buitenlandse tijdschriften, over verschillende aspecten van het auteursrecht, en de andere intellectuele rechten.

Hij is bestuurslid van de Belgische Vereniging voor auteursrecht. Hij is ook lid van de Raad voor intellectuele eigendom (afdeling auteursrecht) die de Minister van economische zaken adviseert inzake intellectuele rechten.