Volgrecht


1. Wat is het volgrecht?

Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer een van hun originele kunstwerken wordt doorverkocht door actoren uit de professionele kunsthandel.

De actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, de openbare ambtenaar en de verkoper zijn hoofdelijk verplicht de doorverkopen te melden en de volgrechten te betalen aan het uniek platform www.resaleright.be.


2. Waarvoor dient het volgrecht?

Met dit volgrecht kan elke auteur (of zijn rechthebbenden) genieten van de waarde die zijn werk heeft gekregen dankzij de bekendheid die hij heeft gekregen na de eerste verkoop.

Zonder dit volgrecht zouden kunstenaars, die hun kunstwerken aan relatief lage prijzen moesten verkopen in het begin van hun carrière, niet kunnen genieten van het succes dat ze later krijgen en de hogere waarde die hun kunstwerken daardoor krijgen in de kunstmarkt. Het volgrecht heeft betrekking op oorspronkelijke kunstwerken, namelijk werken van grafische of beeldende kunst zoals afbeeldingen, collages, schilderijen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto’s.


3. Berekening

Voor de berekening van het volgrecht kan deze calculator gebruikt worden (enkel voor leden).


4. Wetgeving