Winstmargeregeling


De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (winstmargeregeling) zoals bedoeld in Artikel 58, ยง4 Wetboek BTW en het KB nr. 53 heeft de bedoeling dubbele belasting te voorkomen.

De margeregeling wil de heffing van de BTW beperken tot de door de belastingplichtige-wederverkoper gerealiseerde meerwaarde, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van deze goederen. De BTW wordt dus niet berekend op de totale verkoopprijs, maar enkel op de marge.

Op de pagina's hieronder vindt u meer informatie.