top of page

COVID-19

BupLogo_2.png

Protocollen heropstart 8mei 2021

Basisprotocol Cultuur (v. 8 - 5 mei 2021)

Overzicht steunmaatregelen

 

Federale maatregelen

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

 

Meer informatie op de site van de RVA hier en hier en op de site van Acerta

 

Uitstel van betaling RSZ

 

Meer informatie hier.

 

Fiscale maatregelen

vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing. 

 

Meer informatie hier.

 

Voor zwaar getroffen sectoren wordt een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing toegekend.

 

Bijkomende fiscale steunmaatregelen

Zie hier voor meer informatie.

 

Versnelde teruggave btw voor de maandaangifte van februari 2020.

 

Uitstel van termijnen in het kader van btw.

 

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Zelfstandigen en freelancers

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Verdubbeling overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Info voor zelfstandigen vind je hier.

Info voor bijberoepers vind je hier.

 

Gewestelijke maatregelen

Vlaams gewest

 

Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting

Aanmoedigingspremie

 

Zie hier voor meer informatie.

 

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

 

Alle info vind je bij Vlaio.

 

Voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020 kan er een Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden bekomen onder bepaalde voorwaarden.  

 

Wie nog niet kan heropstarten om bepaalde redenen kan nog tot en met eind december 2020 het Tijdelijke corona overbruggingsrecht bekomen.

 

Garantiefonds evenementensector van Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

Je kan aanvragen via deze link. Voor evenementen die plaatsvinden in 2020 kan je nu al aanvragen. Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 kan je aanvragen vanaf 5 oktober.

 

Culturele activiteitenpremie

 

Hier vind je de link van de applicatie.

 

Alle voorwaarden en info vind je op de website van CJM.

 

Vlaams beschermingsmechanisme

 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van VLAIO.

 

Brussels gewest

Subsidies gehandhaafd: De toegekende subsidies voor evenementen gepland van 1 maart tot en met 30 april 2020, die uitgesteld worden naar een latere datum in 2020, blijven gehandhaafd. Als de evenementen afgelast worden, mag de subsidie gebruikt worden om de facturen voor reeds gemaakte kosten te vereffenen. Hetzelfde geldt voor subsidies toegekend door de VGC.

 

Reddingsplan cultuur: er komt ondersteuning voor organisaties en cultuurwerkers. Er werd 8,4 miljoen euro vrijgemaakt dat enerzijds aan eenmalige sectorpremies voor culturele organisaties toegekend wordt en anderzijds aan steunpremies voor cultuurwerkers. Specifiek voor de steunpremies voor cultuurwerkers werd er 5 miljoen euro vrijgemaakt. Er vond een eerste ronde met die middelen plaats tot eind augustus. Omdat de middelen nog niet uitgeput zijn is er intussen een tweede ronde aangekondigd.

 

Versnelde verwerking en uitbetaling van economische-expansiesteun voor onder meer de evenementensector en de culturele sector. 

Het Brussels Gewest komt met een relanceplan voor toerisme, waarin cultuur consequent werd meegenomen. Check ook deze Brusselse steunfondsen voor evenementen.

30 miljoen euro steun voor de evenementen-, toeristische en culturele sector:

Hier vind je alle maatregelen van het Brussels gewest.

Sectorgids Professionele Kunsten

https://sectorgidscultuur.be/

BupLogo_2.png
bottom of page