top of page

Over

BupLogo_2.png
 
(Franse versie volgt binnenkort)
 
Belgische moderne en hedendaagse kunstgaleries

Galeries die lid zijn van BUP ontplooien een commerciële activiteit die de promotie en de verdediging van de artistieke creativiteit tot doel heeft. Zij verbinden zich ertoe hun functie van bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek op een integere, coherente en waardige manier uit te oefenen. Met hun kunstenaars onderhouden zij een duidelijke en correcte relatie, zowel op het artistieke als op het commerciële vlak. Uiteraard waarborgen zij de echtheid van de kunstwerken die zij exposeren en verkopen.

 
Lid worden van BUP is een noodzaak!
 
BUP, Belgische Vereniging van Moderne en Hedendaagse Kunstgaleries, is de enige Belgische beroepsvereniging van kunstgaleries. Opgericht in 1979, stelt de vereniging zich tot doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden te behartigen, zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak. De vereniging is op haar beurt lid van FEAGA (Federation of European Art Galleries Associations).
Daartoe
 • verenigt BUP haar leden (samen staan we sterker);
 • verdedigt BUP de integriteit van het beroep van galerist, aan de hand van een duidelijke Deontologische Code en waakt BUP over de bekwaamheid en de rechtschapenheid van haar leden;
 • vertegenwoordigt BUP het geheel van de belangen van haar leden bij de verschillende overheden van ons land en dit zowel op cultureel, economisch, administratief, sociaal als fiscaal vlak;
 • bevordert BUP de verstandhouding met andere verenigingen en organisaties die gelijkaardige doelen nastreven, zoals FEAGA.
Hoewel ze onmiskenbaar een grote culturele en artistieke impact hebben, vertegenwoordigen galeries een maar klein deel van een economie. Als actoren in het maatschappelijke veld hebben zij er dus alle belang bij om zich te verenigen. Zodat er een luide, eensgezinde stem is voor de debatten die de kunstwereld in het algemeen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. 
Door BUP behaalde successen:
 • een zo hoog mogelijke drempel voor de toepassing van het volgrecht (in België nu € 2 000,- euro);
 • het behoud van een subsidieregeling voor presentaties van Belgische kunstenaars in het buitenland (bijvoorbeeld op kunstbeurzen);
 • het installeren van een Kunstkoopregeling naar Nederlands en Brits model en die heden functioneert onder de naam Kunst aan Zet;
 • het installeren en behouden van een structureel overleg met de Vlaamse en Belgische overheden.
Naar de toekomst ijvert BUP:  
 • voor het lage btw-tarief van 6 % op de handel in kunstvoorwerpen (naar analogie met de handel in boeken)
 • voor het correct informeren van haar leden (én het publiek) over het sinds 1 januari 2022 toe te passen antiwitwasreglement voor galeries,
 • de toepassing van het volgrecht,
 • de winstmargeregeling,
 • de implementatie van de in de steigers staande European Accessibility Act, 
 • en auteursrechten, om maar een paar van de belangrijkste dossiers te vernoemen.
Eenieder die een onderneming start, weze het als promotiegalerie of als kunsthandel, betaalt – bij gebrek aan professionele opleidingsmogelijkheden – hetzelfde zure leergeld. Leden van BUP kunnen altijd bij hun beroepsvereniging terecht voor bijstand en correcte informatie uit de eerste hand, bijvoorbeeld op het vlak van modelovereenkomsten tussen galerie en kunstenaar. 
BUP wil blijven samenwerken met alle galeristen en overheden aan het voortbestaan van deze mooie sector, aan een toekomstgerichte uitbreiding van het kunstpatrimonium en dit voor zowel de scheppende kunstenaar als het nieuwsgierige en kunstminnende publiek.
Eendracht maakt macht,  L’union fait la force
BupLogo_2.png
bottom of page